Website Resmi | Abu Ahmad Zaenal Abidin, Lc.

Archive for January 2010

Jan/10

27

ETOS KERJA SEORANG MUSLIM (Bag. 2)

Keberkahan Harta Ditangan Orang Shalih Manfaat harta yang bersih dan halal di tangan orang salih sangat banyak, ibarat pohon kurma yang tidak menyisakan bagian sedikitpun melainkan seluruhnya bermanfaat untuk manusia sehingga tidak ada alasan bagi seorang muslim yang ingin meraih hidup bahagia di dunia dan akherat untuk bermalas-malas dan berpangku tangan sebab Islam sangat membenci [...]

No tags Hide

Jan/10

27

ETOS KERJA SEORANG MUSLIM (bag.1)

Pujian Buat Orang Yang Mencari Harta Halal Alloh hanya menghalalkan usaha yang bersih dan mengharamkan usaha yang kotor kepada para hamba-Nya, seorang pengusaha Muslim tidak boleh terhempas ke dalam jurang kehancuran lantaran mengejar keuntungan semu yang memikat serta menggiurkan dengan menghalalkan segala cara dalam mengais rizki. Harta yang bersih dan halal sangat berpengaruh positif pada [...]

No tags Hide

OPEN HOUSE “ISLAMIC CENTER IMAM IBNU HAJAR” Islamic Center Imam Ibnu Hajar, yang berlokasi di Munjul, Cipayung – Jakarta Timur, insyaalloh akan mengadakan OPEN HOUSE pada : Hari : Ahad, 24 Januari 2010 Jam : 10.00 – 15.00 WIB Rincian Kegiatan : 1. Tabligh Akbar dengan tema : “Pengaruh Lingkungan dalam Membentuk Karakter Anak” Waktu [...]

No tags Hide

Jan/10

16

DAMPAK DUNIA LAWAK

Kebanyakan tema obrolan dan rubrik ocehan yang diangkat para pelawak seputar masalah yang kosong dari alam realita, cenderung bombastis dan tidak mendidik, yang penting target opini dari para pemirsa tercapai dan rating acara menanjak serta dukungan dari kalangan umum melonjak. Dan kadang antara pelawak saling lepar hinaan, ledekan dan ejekan untuk menciptakan suasana segar, kadang [...]

No tags Hide

Jan/10

16

PROFESI PELAWAK & PANGGUNG HIBURAN

Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wata’ala Rabb semesta alam, yang menurunkan al-Qur’an al-Karim sebagai petunjuk dan peringatan bagi seluruh makhluk dari kalangan Jin dan manusia. Semoga shalawat dan Salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallohu ‘Alaihi Wasalam, sebagai utusan Allah Subhanahu Wata’ala dan menjadi manusia sempurna rohani dan akalnya, tinggi kedudukannya, dan luhur budi [...]

No tags Hide

Persoalan rumah tangga dan cara menghidupkan dakwah serta usaha untuk memperbaiki keluarga merupakan masalah yang sangat penting dan urgen karena rumah adalah wahana utama pendidikan dan bangunan utama untuk membentuk sebuah masyakarat yang madani. Nikmat Allah Subhanahu Wata’ala yang paling agung yang dikarunikan kepada hamba-Nya adalah nikmat hidayah kepada agama hanif dan sampai kepada jalan [...]

No tags Hide

Pernikahan merupakan ladang subur untuk meraup keberkahan dalam hidup dan kecukupan dalam materi, maka tidak ada alasan bagi siapapun baik lelaki atau wanita untuk menunda-nunda pernikahan, apalagi menolak jodoh yang sudah cocok dari sisi agama dan akhlak, seperti yang telah ditegaskan Rasulullah Shallallohu ‘Alaihi Wasalam dalam sabdanya: Jika ada seorang laki-laki datang kepadamu yang telah [...]

No tags Hide

Jan/10

13

SIHIR & PERDUKUNAN

Segala puji hanya kepunyaan Allah Subhanahu Wata’ala, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan umat, Nabi besar Muhammad Shallallohu ‘Alaihi Wasalam, yang tiada lagi sesudahnya. Akhir-akhir ini banyak sekali tukang-tukang ramal yang mengaku dirinya sebagai tabib, dan mengobati orang sakit dengan jalan sihir atau perdukunan. Mereka kini banyak menyebar di berbagai negeri; orang-orang awam yang [...]

No tags Hide

Find it!

Tag Cloud

Copyright © 2012 Website Resmi - Abu Ahmad Zaenal Abidin, Lc..
Website powered by WordPress and UltrAjax wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.